GMF Sjuhärad är en intresseförening för gode män, förvaltare och förmyndare.
Medlem kan den som av överförmyndaren eller tingsrätten förordnats som god man eller förvaltare bli.

  • Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbete genom att.
  • Anordna utbildningar, förmedla kontakt med erfarna personer att anlita i komplicerade ärenden.
  • Knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter., utgöra forum för diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan medlemmarna.
  • Anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag, studiebesök mm
  • Anordna informationsträffar med representanter för olika myndigheter, institutioner och vårdpersonal.
  • Erfarenhetsutbyte med närliggande föreningar.
  • I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring.
  • Möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring.

För medlemskap betalas medlemsavgiften för närvarande 150:-/år till föreningens postgiro med nummer 483 57 66-9
Då ingår en olycksfallsförsäkring. En ansvarsförsäkring kan tecknas för 200:-
Märk betalning med namn, adress och mail

GMF_Folder_2019