Publicerat: 2019-10-17

Styrelsen i GMF Sjuhärad har här nöjet att inbjuda Er till en
kompletterande utbildning för ställföreträdare.

Inbjudan utbildning

Utbildningsplan

 


 

Publicerat: 2019-10-07

Höstträff 2019-10-29

 


 

Publicerat: 2019-09-18

Konsumenternas

Ett tips om vart du kan vända dig för gratis rådgivning med frågor gällande försäkringar, bankfrågor, frågor om elavtal, telekomfrågor mm


 

Publicerat: 2019-06-09

Överförmyndarnytt juni 2019

 


Publicerat: 2019-05-22

Information om kontantuttag


Publicerat: 2019-05-22

Caféträff

Ulricehamn 2019-06-18

Mark 2019-06-18

Borås 2019-06-19


Publicerat: 2019-05-22

Information från styrelsen


Mentorskap

Vi kommer framöver att erbjuda mentorer till våra medlemmar.
Behöver ni en mentor att kontakta för frågor eller bolla idéer?

Kontakta styrelsens Leif Falk på mail  sekr@gmfsjuharad.se


Publicerat: 2019-04-10

Ny broschyr från Bankföreningen

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare


Publicerat: 2019-03-25

Nya riktlinjer för arvoden i Borås Stad som kommer att införas för arvoden 2019

Riktlinjer för arvoden, gäller för år 2019


Publicerat: 2019-01-23

14 mars 2019
Årsmöte för medlemmar. 18.30 på Guldkanten, Kvarngatan 20


22 januari 2019
En kväll med redovisningshjälp. 18.00 på Guldkanten, Kvarngatan 20

Redovisninghjälp den 22 januari


Hej,
Behovet av gode män och förvaltare har aldrig varit större. Den psykiska ohälsan och sociala utsattheten ökar, vi blir äldre och kommunala hjälpinsatser försvinner. Dessutom har det aldrig varit enklare att sätta sig själv i knipa genom ofördelaktiga lån, onödiga inköp och spelmissbruk.
Vänligen återkom till överförmyndaren om du har möjlighet och är intresserad av att åta dig ett uppdrag som god man eller förvaltare. Om särskilda önskemål om typ av uppdrag finns så ange dem; förvaltarskap/godmanskap, äldreomsorg, socialpsykiatri, handikappomsorg etc. Överförmyndaren är även intresserad att veta vilka språkkunskaper du har.
Med vänliga hälsningar
Överförmyndarenheten Borås Stad

Överförmyndarenhetens telefontider:
måndag, onsdag, fredag kl. 10-12
torsdag kl. 13-15


3 december 2018

Idag går driften av LSS-boenden över till Attendo.

De boenden det gäller är enligt nedan.

Nedan 14 bostäder drivs på entreprenad sedan år 2010 i Borås Stad. Det är också dessa som ingick i upphandlingen denna gång.

 1. Berzeliigatan 15
 2. Bogrydsvägen 34
 3. Källebergsgatan 27
 4. Källebergsgatan 35
 5. Lars Kaggsgatan 19
 6. Nolhagagatan 36
 7. Nolhagagatan 50
 8. Sturegatan 8
 9. Skogshyddegatan 43
 10. Södervärnsgatan 6A
 11. Söderängsgatan 14
 12. Torstensonsgatan
 13. Trollgårdsgatan 1
 14. Våglängdsgatan 91B

29 november 2018

Försäkringskassan inbjuder till Webbinarium gällande omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.