Publicerat: 2019-03-25

Föreningens styrelse vald vid årsmötet 2019

Ordförande
Lotta Edqvist
Tel. 0727-29 12 91
ordf@gmfsjuharad.se
 

Vice ordförande
Fredrik Claesson
Tel. 0733-77 17 51
v.ordf@gmfsjuharad.se
 

Sekreterare
Leif Falk
Tel. 0703-21 44 24
sekr@gmfsjuharad.se
 

Kassör
Gary Edqvist
Tel. 0727-29 92 99
kassor@gmfsjuharad.se
 

Ledamot
Magnus Freed
0705-23 75 13
 

Ledamot
Heino Kokko
Tel. 0706-20 19 03
 

Suppleant
Tove Otterborg
 

Suppleant
Gunnar Eriksson